reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/183/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru, w części § 3.
§ 2. Nie wszczyna się postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nie-ważności uchwały wymienionej w § 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Postomino, działając na podstawie przepisów art.8, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w dniu 18 listopada 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIV/123/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 24 listopada 2011 r. Kolegium Izby, na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011r., zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, iż uchwała Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa Kolegium uznało, iż ustanowione w § 3 uchwały zwolnienie od podatku od środków transportowych pojazdów będących we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych i innych jednostek podległych gminie nie prowadzących działalności gospodarczej ma charakter zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Wprowadzenie uchwałą Rady zwolnień od podatku od środków transportowych dla określonych podmiotów jest sprzeczne z przepisem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że "wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Natomiast z przepisu art. 217 Konstytucji wynika, że "nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". W dniu 30 listopada 2011 Rada Gminy Postomino podjęła uchwałę Nr XV/129/11 zmieniającą uchwałę Nr XIV/123/11w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru, w której zawarto zapis, iż traci moc § 3 uchwały Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru, w którym Gmina zwolniła z podatku od środków transportowych pojazdy będące we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych i innych jednostek podległych gminie nie prowadzących działalności gospodarczej. Kolegium uznało uchwałę Nr XV/129/11 Rady Gminy Postomino z dnia 30 listopada 2011 zmieniającą uchwałę Nr XIV/123/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru za zgodną z prawem. W tym stanie rzeczy, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru uznano za bezprzedmiotowe. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama