reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/416/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z góry bez wezwania, raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał - do 31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał - do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał - do 31 lipca danego roku,

4) za IV kwartał - do 31 października danego roku.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 31 lipca 2013 roku, a opłata ta obejmuje okres III kwartału, tj. okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama