reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/371/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie Gminy Myślibórz w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się sprzedaż w strefie śródmiejskiej, w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Mista i Gminy Myślibórz i po uzyskaniu zezwolenia do dysponowania gruntem, w okresach:

1) od poniedziałku do soboty poprzedzających święta Wielkiej Nocy,

2) od 25 do 31 października oraz 1 i 2 listopada,

3) od 15 do 24 grudnia.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od:

1) należności przewidzianych w odrębnych przepisach, za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko oraz

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 4. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.

§ 5. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej (sprzedaż mieszanego rodzaju asortymentu), stosuje się stawkę wyższą.

§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) sprzedaż na terenie zorganizowanych imprez o charakterze charytatywnym oraz

2) sprzedaż przed sklepami, kioskami, pawilonami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, o ile sprzedaż prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu w pasie do 1 m od ściany frontowej, a zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem właściciela lub zarządcy.

§ 7. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy określonej obwieszczeniem Ministra Finansów na dany rok.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/259/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3094).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/371/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.

DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH

I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA

Stawka opłaty (zł)


1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ I PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GRUNTEM

1.NA TERENIE O POWIERZCHNI:

do 4 m2

50,00

5 - 6 m2

75,00

7 - 10 m2

100,00

za każdy m2 powyżej 10 m2

10,00

II. TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY UL. CELNEJ W MYŚLIBORZU


Stawka opłaty (zł)


1. Przy sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów oraz produktów pochodzenia leśnego za każdy koszyk, wiadro, skrzynkę itp.2,50


2. Za prowadzenie sprzedaży na powierzchni targowej (za 1 m2 powierzchni i niepełny m2) artykułów spożywczych, warzyw, owoców oraz innych artykułów pochodzenia rolniczego.
3,50


3. Za prowadzenie sprzedaży na powierzchni targowej (za 1 m2 powierzchni i niepełny m2) artykułów branży przemysłowej5,00


4. Za prowadzenie sprzedaży na powierzchni targowej (za 1 m2 powierzchni i niepełny m2) innych artykułów niż wymienione w pkt 2 i 35,00


5. Za prowadzenie sprzedaży:
a) ze stoiska komunalnego,
b) z namiotu własnego (za 1 m2 powierzchni i niepełny m2).14,00
5,00


6. Przy sprzedaży artykułów spożywczych, rolnych z samochodu, platformy, przyczep ( za samochód, platformę, przyczepę)
a) osobowego,
b) dostawczego o ładowności do 3 ton,
c) dostawczego i ciężarowego powyżej 3 ton.
20,00
30,00
40,00


7. Przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu)


20,00


8. Za sprzedaż kwiatów, zniczy i wieńców w dniach 29, 30, i 31 października oraz 1 i 2 listopada:
a) ze stoiska komunalnego,
b) od 1 m2 i niepełnego m2 powierzchni targowej,
c) z samochodu, platformy i przyczepy.
35,00
10,00
120,00


9. Za sprzedaż choinek (żywych i sztucznych) oraz ozdób choinkowych w miesiącu grudniu:
a) ze stoiska komunalnego,
b) od 1 m2 i niepełnego m2 powierzchni targowej.
35,00
7,00


10. Przy sprzedaży artykułów spożywczych, rolnych pojazdów mechanicznych (specjalistycznych), przyczep, naczep, furgonów izotermicznych i innych pojazdów.30,00


11. Za prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych


200,00


III. W POZOSTAŁYCH MIEJSCACH, NA KTÓRYCH PROWADZONY JEST HANDEL ZA 1 m2 POWIERZCHNI


150,00

1. STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w pasie drogowym na
ul. Rynek im. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. W.Andersa do skrzyżowania z ul. Felczaka

2. PLAC TARGOWY,to targowisko miejskie przy ul. Celnej w Myśliborzu


Uzasadnienie

Uchwała w sprawie określenia stawek opłaty targowej stanowi wykonanie upoważnień nadanych Radzie Gminy zawartych w art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Przygotowując niniejszą uchwałę zróżnicowano wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama