reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/267/13 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 i poz.645) w związku z art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13, i Nr 228, poz.1368)Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Resko.

2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określono odrębną uchwała Rady Miejskiej w Resku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/267/13
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Resko

Lp.

miejscowość

lokalizacja przystanku

opis drogi

1

Resko

przy ul. Prusa, w działce o nr ew. 806/3

ulica gminna

2

Przemysław

w działce nr ew. 15/1

droga gminna

3

Świekotki

w działce nr ew. 6/1

droga gminna


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/267/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Resko

Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie tego zezwolenia jest zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy z 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 20 r. Nr 125, poz.874 ze zm.), potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Z dniem wejścia w życie ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), w wypadku, gdy właścicielem lub zarządzającym przystankiem komunikacyjnym lub dworcem jest jednostka samorządu terytorialnego, konieczne jest podjęcie przez właściwy organ tej jednostki uchwały, określającej przystanki komunikacyjne i dworce oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów (art.15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Brak uchwały podjętej w trybie art.15 ust. 2 PTZ będzie oznaczał, że operator lub przewoźnik ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów osób po dniu wejścia w życie ustawy o PTZ nie będzie mógł uwzględniać w rozkładzie jazdy tych przystanków komunikacyjnych, w stosunku do których właściwa jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem lub zarządzającym, nie podjęła stosownej uchwały.

Podmiotem uprawnionym do dokonania uzgodnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym jest natomiast organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama