reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.72.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maszewo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 4 uchwały Nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maszewo.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 8 kwietnia 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maszewo. Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 14 kwietnia 2014 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie pismem z dnia 15 kwietnia br. (znak: K.0010.89.KK.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 29 kwietnia 2014 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Maszewo. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień. Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa. W § 5 ust. 1 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż podstawą do obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące określone w uchwale budżetowej Gminy Maszewo według stanu na początek roku budżetowego. Z kolei w § 6 ust. 4 uregulowano, że dotacja za okres przerwy wakacyjnej przekazywana jest na podstawie liczby uczniów z czerwca.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i ust. 2d ustawy o systemie oświaty, dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkole w innych formach przysługują na każdego ucznia, w wysokości nie niższej niż odpowiednio 75% i 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. W ocenie Kolegium, jednostka samorządu terytorialnego na bieżąco powinna weryfikować zarówno liczbę uczniów, jak i plan wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, stanowiący podstawę naliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego. Jej wysokość powinna być ustalana w danym miesiącu w oparciu o aktualny plan wydatków wynikający z budżetu, z uwzględnieniem wprowadzanych do niego zmian - w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotowych wydatków, zmianie powinna ulec również kwota dotacji. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 4 uchwały Nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maszewo. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama