reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/1186/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 40, zm. poz. 2503, poz. 2711, oraz poz. 4460), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

kontenerów o pojemności od 2000 do 12000 l, lub pojemników o pojemności od 1100 l do 2500 l do selektywnego zbierania odpadów zielonych dla innych nieruchomości zamieszkałych.";

2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8 Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przekazują zebrane odpady komunalne zmieszane, co najmniej raz w tygodniu, przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.8a.";

3) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

8a Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wyposażonych w kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych z funkcją zagęszczającą, mogą przekazywać odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę, z częstotliwością ustaloną w umowie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama