| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXIV/561/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, Nr 645, poz.1318 z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Zach-pom. z 2014r. poz.746) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 235 880,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 235 880,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W § 5 pkt 2 e) rozwiązuje się rezerwę utworzoną na " Działalność bieżącą jednostek oświatowych (bieżące)" w kwocie 160 067,00 zł oraz dodaje się podpunkt: i) rezerwa na "Wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich, w działach 801 i 854" w kwocie 355 925,00 zł.

4) Załącznik Nr 11 "Inwestycje realizowane w Gminie Pyrzyce w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 13 "Dochody i wydatki budżetu Gminy Pyrzyce realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 6 "Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pyrzyce w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 9 "Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy Pyrzyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzesiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/561/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/561/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/561/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/561/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/561/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/561/14
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »