| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 poz.379, poz.1072 ), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 zm. z 2014 r., poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 465)
Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Boleszkowice pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Inkasentami w poszczególnych sołectwach ustala się osoby wymienione w załączniku Nr 1.

§ 3. Z tytułu inkasa należności określonych w § 1 inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne w wysokości wykazanej w załączniku Nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą prawną od dnia 1 marca 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Stoparek


Załącznik do Uchwały Nr IV/27/2015
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »