| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, Dz. U. z 2014 r. poz. 40) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, należnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie sołectw.

§ 2. Wyznacza się jako inkasentów sołtysów sołectw:

1) Biały Zdrój - Violetta Zbytek

2) Bralin - Krzysztof Misiura

3) Cybowo - Krzysztof Wiśniewski

4) Dębsko - Władysław Kunach

5) Giżyno - Grażyna Piskorz

6) Krężno - Małgorzata Rynkiewicz

7) Pepłówek - Ryszard Belkiewicz

8) Pomierzyn - Aneta Banasiak

9) Prostynia - Monika Liczkowska

10) Poźrzadło Wielkie - Dorota Krauz

11) Sienica - Stanisław Witek

12) Suchowo - Urszula Ziarnek

13) Stara Korytnica - Agnieszka Kowal

14) Stara Studnica - Aneta Chyćko

15) Głębokie - Józefa Radaszewska

§ 3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 20% kwoty podatku pobranej przez inkasentów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 64, poz. 1139, Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 887).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Chołuj

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »