reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 1 Wójta Gminy Sławno

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

do porozumienia z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powierzenia jednej z Gmin zadań zleconych (publicznych)

zawarty w Sławnie, pomiędzy: Gminą Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 9 w Sławnie (76 - 100), NIP: 499-052-36-66 Regon: 770979909 w imieniu której działa Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sławno Renaty Litwin, a Gminą Miasto Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 9 w Sławnie (76 - 100), NIP: 499-04-28-873 Regon: 770979884 w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Sławno Danuty Borowskiej,

Na podstawie:

- art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn, zm./,

- uchwały Rady Gminy Sławno Nr XI/71/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sławno, a Gminą Miasto Sławno, dotyczącego powierzenia jednej z gmin zadań zleconych (publicznych),

- uchwały Rady Miasta Sławno Nr XIII/66/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Sławno, a Gminą Sławno, dotyczącego powierzenia jednej z gmin zadań zleconych (publicznych),

§ 1. W § 2 porozumienia międzygminnego z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powierzenia jednej z Gmin zadań zleconych (publicznych) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Gmina Sławno w ramach niniejszego porozumienia,
w związku z powierzeniem Gminie Miasto Sławno zadań, o których mowa w § 1, zobowiązuje się do przekazywania na rzecz Gminy Miasto Sławno dotacji (środków finansowych) w wysokości: 4.000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto) miesięcznie, na pokrycie kosztów wykonania zadań, o których mowa w § 1, w tym na pokrycie części lub całości wynagrodzenia osoby/osób wykonującej/ch opisane w § 1 zadania."

2) uchyla się ust. 4,

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Gmina Miasto Sławno nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku trwania porozumienia przedstawi rozliczenie z wykorzystanej dotacji."

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 3. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wójt


Ryszard Stachowiak


Skarbnik Gminy


mgr Renata Litwin

BURMISTRZ


dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein


SKARBNIK MIASTA


Danuta Borowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama