reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia stwek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 t.j.) w związku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 t.j. z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M. P. z 2015r. poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P. z 2015r. poz. 1029), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie481,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1.014,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton1.180,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 1 do Uchwały

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie481,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.014,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.180,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do Uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od przyczepy lub naczepy:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie250,00 zł,

b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton425,00 zł,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 3 do Uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca350,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca750,00 zł.

§ 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Gościno lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gościno w terminach określonych w ustawie.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gościno Nr II/8/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/15
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 27 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 pkt 2 UCHWAŁY

Liczba osi i

dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej

niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

139,00

13

14

139,00

384,00

14

15

384,00

541,00

15

541,00

1.225,00

Trzy osie

12

17

139,00

242,00

17

19

242,00

496,00

19

21

496,00

644,00

21

23

644,00

992,00

23

25

992,00

1.542,00

25

992,00

1.542,00

Cztery osie i więcej

12

25

644,00

653,00

25

27

653,00

1.019,00

27

29

1.019,00

1.618,00

29

31

1.618,00

2.399,00

31

1.718,00

2.399,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/15
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 27 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 pkt 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

2 osie

12

18

0

38,00

18

25

260,00

470,00

25

31

548,00

899,00

31

1.382,00

1.895,00

3 osie i więcej

12

40

1.219,00

1.685,00

40

1.685,00

2.493,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/15
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 27 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 pkt 6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1 oś

12

18

0

25,00

18

25

174,00

313,00

25

313,00

549,00

2 osie

12

28

206,00

303,00

28

33

600,00

832,00

33

38

832,00

1.263,00

38

1.124,00

1.663,00

3 osie i więcej

12

38

662,00

922,00

38

922,00

1.253,00


reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama