| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Powiatu w Policach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Cezary Arciszewski


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

801

80120

2540

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach

88 542

2

801

80120

2540

Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu

117 948

3

801

80130

2540

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach

61 230

4

801

80130

2540

Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu

31 875

5

853

85311

2580

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach

49 320

Ogółem

348 915


Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Beneficjent

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

7

1

630

63003

2360

Upowszechnianie turystyki

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

19 965

2

750

75095

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu

9 989

3

851

85149

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia

20 000

4

852

85203

2830

Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

280 746

5

853

85311

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

1 000

6

853

85311

6190

Realizacja inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego

Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

250 000

7

921

92195

2360

Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

14 390

8

926

92605

2360

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

29 100

Ogółem

625 190

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »