reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 t.j.) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938, poz. 1646 z 2014r. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) i po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej i wysłuchaniu propozycji Burmistrza Gościna, Rada Miejska w Gościnie uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

141.185,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

141.185,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje

2.012.979,00

Razem zmiana dochodów

141.185,00

2.012.979,00

Zmniejszenie dochodów

1.871.794,00

2) Wydatki

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

1.321.319,00

60016

Drogi publiczne gminne

1.321.319,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.321.319,00

630

Turystyka

120.000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

120.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120.000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

45.000,00

1.271.246,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,00

70095

Pozostała działalność

1.271.246,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.271.246,00

710

Działalność usługowa

20.000,00

71035

Cmentarze

20.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

115.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

45.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,00

75495

Pozostała działalność

70.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

383.750,00

90095

Pozostała działalność

383.750,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

153.750,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

220.000,00

926

Kultura fizyczna

130.000,00

92601

Obiekty sportowe

130.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130.000,00

Razem zamiany wydatków

813.750,00

2.592.565,00

Zwiększenie wydatków

1.778.815,00

Załącznik Nr 1 prezentuje wieloletni plan inwestycyjny.

§ 2. Budżet gminy na rok 2016 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

1) dochodów27.375.964,84 złz tego:

- dochody bieżące24.914.452,84 zł

- dochody majątkowe2.461.512,00 zł

2) wydatków28.878.343,84 złz tego

- wydatki bieżące21.956.365,84 zł

- wydatki majątkowe6.921.978,00 zł

3) Deficyt1.502.379,00 zł
Deficyt pokryty kredytem bankowym. Załącznik Nr 2 przychody i rozchody budżetu Gminy w 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w planie finansowym gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno

w 2016 roku

Lp.

Wyszczególnienie

§

Kwota

1

2

3

4

A

Dochody

x

27.375.964,84

B

Wydatki

x

28.878.343,84

1.

Deficyt

X

1.502.379,00

2

Finansowanie

x

3.

Przychody ogółem

x

3.245.979,00

- prywatyzacja majątku

944

-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

-planowane do zaciągnięcia w roku

budżetowym kredyty długoterminowe na rynku krajowym

952

3.153.000,00

-planowane do zaciągnięcia w roku

budżetowym pożyczki długoterminowe

na rynku krajowym

952

92.979,00

-przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

-nadwyżka z lat ubiegłych

957

-przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

955

4

Rozchody ogółem

x

1.743.600,00

- spłata kredytów

992

1.743.600,00

- spłata pożyczek

992

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE

963

- pożyczki udzielone

991

- lokaty

994

- wykup innych papierów wartościowych

982

- rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

-

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama