reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/568/2010 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm. ) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.60 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej:

a) bilety jednorazowe

Normalne

50%

Do 5 km

1,70 zł

0, 90 zł

Do 10 km

2,80 zł

1, 40 zł

Do 20 km

4,80 zł

2, 40 zł

Do 30 km

6,30 zł

3, 10 zł

Do 40 km

7,30 zł

3, 70 zł

b) bilety miesięczne

normalne

ulgowe 50%

ulgowe 49%

ulgowe 37%

do 5 km

44,00 zł

22,00 zł

22,00 zł

27,00 zł

do 10 km

84,00 zł

42,00 zł

43,00 zł

53,00 zł

do 20 km

150,00 zł

75,00 zł

76,00 zł

94,00 zł

do 30 km

190,00 zł

95,00 zł

97,00 zł

120,00 zł

do 40 km

240,00 zł

120,00 zł

121,00 zł

150,00 zł

2. W przypadku zapotrzebowania ze strony podróżnych przewoźnik wprowadzi do sprzedaży miesięczne bilety jednostronne. Cena biletu w jednym kierunku będzie miała wartość połowy ceny biletu określonego w punkcie 1b.

3. Ceny biletów uwzględniają podatek VAT, którego wysokość określają odrębne przepisy.

§ 2. 1. Przewóz bagażu lub zwierząt domowych podlega opłacie jak za przewóz osób na podstawie biletów ulgowych określonych w § 1 ust.1 pkt a. Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą również podróżnych uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

2. Nie podlega opłacie za przewóz

1) bagaż nie przekraczający wymiarów :

a) 65x45x25 cm dla przedmiotów przestrzennych,

b) 12x12x150 cm dla przedmiotów podłużnych,

c) 90x75x10 cm dla przedmiotów płaskich,

2) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub na rękach,

3) wózki dziecięce, z których korzystają dzieci do lat 4,

4) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna.

§ 3. Uprawnienia do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe transportu zbiorowego określone są w odrębnych przepisach.

§ 4. 1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego osób / ważnego biletu / lub bagażu, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, podróżny jest obowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób :

a) za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, określonego przez Radę Miejską w Kórniku,

b) w przypadku braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego po okazaniu , w ciągu 7 dni, w siedzibie przewoźnika lub firmy kontrolującej ważnego w chwili kontroli dokumentu nastąpi zmiana kwalifikacji uchybienia; nałożona będzie wtedy opłata manipulacyjna w wys. 10% 40-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, określonego przez Radę Miejską w Kórniku,

c) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat - jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, określonego przez Radę Miejską w Kórniku,

d) za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków - jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, określonego przez Radę Miejską w Kórniku.

3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych, ustalonych w sposób określony w ust. 2 obniża się o 30%.

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową, ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, określonego przez Radę Miejską w Kórniku.

5. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dodatkowej jest cena biletu z dnia w którym zaszło zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej.

§ 5. Traci moc uchwała nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama