reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Kole

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Kole nr XVI/97/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia stawek procentowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego prawo własności nieruchomości /tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. poz. 83/ Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Po § 3 dodaje się § 3a, § 3b i §3c w brzmieniu: "§ 3a. Określa się bonifikatę w wysokości 50% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskanego przed dniem 05 grudnia 1990 roku. § 3b. Bonifikatę określoną w § 3a udziela się w przypadku spełnienia warunku określonego w § 3 pkt 3. § 3c. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w § 2 i § 3a, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole


Teresa Bilińska


Uzasadnienie

W dniu 9 sierpnia 2011 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K9/08 Dz.U. z dnia 8 lutego 2010 r.), który zniósł część dotychczasowych bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchyla ustawowe rozwiązania, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek udzielić 50 i 90 procentowej bonifikaty osobie fizycznej, która chciała dokonać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Od 9 sierpnia 2011 r. udzielenie bonifikaty jest możliwe na podstawie uchwały właściwej rady. Dotychczasowa uchwała Rady Gminy ustalała warunki udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w wysokości 90 % pod warunkiem łącznego spełnienia warunków: 1) opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uiszczana jest jednorazowo, 2) dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym użytkownika wieczystego nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni rok poprzedzający rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 3) użytkownik wieczysty nie posiada zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wobec Gminy Koło, związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. Niniejsza uchwała wprowadza możliwość udziela bonifikaty w wysokości 50 % osobom nie spełniającym 1 i 2 warunku wcześniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama