| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/153/2012 Rady Gminy Bralin

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. poz. 391), Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za okres styczeń - luty do dnia 15 stycznia,

2) za okres marzec - kwiecień do dnia 15 marca,

3) za okres maj - czerwiec do dnia 15 maja,

4) za okres lipiec - sierpień do dnia 15 lipca,

5) za okres wrzesień - październik do dnia 15 września,

6) za okres listopad - grudzień do dnia 15 listopada.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1, upływa w dniu 15 lipca 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 3. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Bralin.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy maja obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Bralin powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejsza uchwała, uwzględniająca warunki miejscowe, przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane raz na dwa miesiące do 15 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Gmina Bralin rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) począwszy od lipca 2013 roku, dlatego też 15 lipiec 2013 roku będzie pierwszym terminem uiszczania przez nich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Bralin od lipca 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »