reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/358/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w gminach (t.j. Dz. U. Z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala:

§ 1.

Ustala się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) Posiadać specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wyłapywania zwierząt w sposób niezadający im cierpienia oraz niestwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia

2) Posiadać środek transportu, przystosowany do transportowania wyłapanych zwierząt do lecznicy, schroniska lub innego miejsca wskazanego przez Gminę Swarzędz

3) Dysponować nieruchomością, na której jest wyznaczone miejsce czasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska lub innego miejsca wskazanego przez Gminę Swarzędz, w celu oględzin lub leczenia, jeśli zajdzie potrzeba

4) Zapewnić gotowość pomocy lekarsko-weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii

5) Zapewnić transport zwłok zwierzęcych i ich części do wyznaczonego i zabezpieczonego miejsca na terenie Gminy Swarzędz, w celu ich dalszej utylizacji

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien:

1) Dysponować nieruchomością, na której prowadzone będzie schronisko dla zwierząt

2) Zapewnić całodobową opiekę nad zwierzętami (w dni powszednie, wolne, niedziele i święta)

3) Wykazać gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku przez lekarza weterynarii

4) Prowadzić na bieżąco aktualizowaną bazę danych o zwierzętach przebywających w schronisku

5) Posiadać personel przeszkolony w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, w ilości, która zapewni właściwą, całodobową opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku

6) Wyznaczyć na terenie schroniska miejsce do gromadzenia odpadów, w tym odchodów zwierzęcych, a następnie przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia

7) W przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych, zapewnić gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych

§ 4.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) Dysponować nieruchomością, na której prowadzona będzie spalarnia zwłok zwierzęcych

2) Posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

- chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części

- spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części

- urządzenie do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania, bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania

3) Posiadać środek transportu przystosowany do transportowania zwłok zwierzęcych i ich części

§ 5.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) Dysponować nieruchomością, na której prowadzone będzie grzebowisko zwłok zwierzęcych

2) Posiadać i utrzymywać we właściwym stanie technicznym ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do grzebowiska osobom postronnym i zwierzętom

3) Posiadać środki i narzędzia niezbędne do grzebania i dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części

4) Posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części

5) Posiadać środek transportu przystosowany do transportowania zwłok zwierzęcych i ich części

§ 6.

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 106 poz. 1002 ze zmianami); ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r Nr 213 poz. 1342 ze zmianami); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753); rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska uchwala wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przedmiotowa uchwała określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama