| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej w Margoninie na działce ewidencyjnej numer 765 obręb Margonin, przy ul. Kościuszki w pobliżu posesji nr 38. Lokalizację lipy drobnolistnej określa załącznik nr1 do uchwały.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej, następuje z uwagi na całkowitą degradację drzewa, co spowodowało utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Drzewo - Lipa drobnolistna /Tilia cordata/, o obw. 367 cm, - drzewo dziuplaste od ziemi do wysokości 3,0 m, w wyniku burz i gwałtownych wiatrów uległo całkowitej degradacji (drzewo w środku pnia było całkowicie spróchniałe i podczas gwałtownego wiatru uległo wywróceniu)


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/290/2013
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 do uchwały nr XXVIII 290 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »