reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/160/2012 Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podziału gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 417 §1 i § 2, art. 418 §1 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Krzywiń na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzywiń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/160/2012
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 29 października 2012 r.

WYKAZ OKREGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANICE ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH


Numer
okręgu wyborczegoGranice okręgu


Liczba
mieszkańców


Wskaźnik normy
przedstawicielstwa


Liczba wybieranych
radnych


1

Krzywiń ulice: Edmunda Bojanowskiego, Kościańska, Kościelna, Księdza Nawrockiego, Leszczyńska, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Powstańca Lewandowskiego, Rynek, Strzelecka, Zielona.


884


1,32


1


2

Krzywiń ulice: 25 Stycznia, Boczna, Generała Chłapowskiego, Kilińskiego, Kręta, Mostowa, Osiedle Awdańców, Osiedle Młodych, Słoneczna, Strażacka, Strumykowa, Szkolna.


748


1,12


1


3

Boża Wola, Czerwona Wieś, Nowy Dwór, Teklimyśl, Zgliniec.


674


1,01


1


4

Jurkowo, Kuszkowo, Polesie, Stary Dębiec Osiedle Dębowe, Osiedle Rezerwat, Osiedle Sosnowe , Świniec, Wymysłowo.


632


0,94


1


5

Jerka ulice: 3 Maja, Dworcowa, Lipowa, Łąkowa, Łowiecka, Nowa, Śremska. Działkowa
Kościuszki.


738


1,10


1


6

Jerka ulice:, Kościańska, Krótka, Leszczyńska, Ogrodowa, Osiedle Brzozowiec, Osiedle Wincentego Witosa, Plac Powstańców, Polna, Szkolna


704


1,05


1


7

Łuszkowo 2 - 115


567


0,85


1


8

Gierłachowo, Zbęchy


619


0,92


1


9

Kopaszewo, Łuszkowo nr 118-119 , Rogaczewo Małe


665


0,99


1


10

Rąbinek, Rąbiń ulice: Chłapowskiego, Gajowa, Kościelna, Kręta, Krzyżowa, Leśna, Plac Kościuszki, Rogaczewo Wielkie


519


0,77


1


11

Bieżyń, Zbęchy Pole


644


0,96


1


12

Cichowo Osiedla: Brzeg Ruczaju, Brzozowy Gaj, Gospodarstwo, Leśne, Ogrodowe, Sanguszówka, Soplicowo, Zajazd, Zaścianek.
Łagowo, Mościszki


751


1,12


1


13


Bielewo


593


0,89


1


14

Lubiń
ulice: Bieżyńska, Brzeziny, Mickiewicza, Podgórna, Polna, Powstańców, Słoneczna, Stanisława Stefaniaka, Zielona


741


1,11


1

15

Wieszkowo, Żelazno

571

0,85

1

Ogółem

10050

1,00

15


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/160/2012
Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie podziału gminy Krzywiń na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) - Kodeks Wyborczy zostały wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze .

Zgodnie z art. 418 § 1 ww. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym do wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.

Art.17. pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców.

Gmina Krzywiń na koniec III kwartału 2012 r. liczyła 10 050 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje niezmieniona.

W myśl art. 419 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada według jednolitej normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 670.

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - tj. umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. ) rada gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 1 listopada 2012r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama