| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Lisków

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 r., poz. 812 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

519,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

625,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 t:

849,00 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie:

1.050,00 zł

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t:

1.416,00 zł

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego:

202,00 zł

7a. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

283,00 zł

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia - mniejszej niż 30 miejsc:

790,00 zł

9a. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30:

1.698,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/211/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/211/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/211/2013

Rady Gminy Lisków

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na 2014 rok

Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( urzędowy tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm. ) upoważnia Radę do uchwalania stawek podatku od środków transportowych . Proponuje się zmiany określenia stawek podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość stawki zależna jest od rodzaju środka transportowego, nacisku na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia, od dopuszczalnej masy całkowitej . Wysokość stawek maksymalnych i minimalnych określono w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w załącznikach do w/w ustawy. Uchwalone stawki mieszczą się w granicach górnych stawek kwotowych na rok 2014 określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 724) i stawek minimalnych określonych w załącznikach Nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 812).

Stawki wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,5 %.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »