reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII / 563 / 2014 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212,214,215,222,223, 235,236,237,258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/457/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok, zmienionej uchwałami Nr XLIV/497/2014 z dnia 26 lutego 2014r., Nr XLVI/526/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r., Nr XLVII/528/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., Nr L/544/2014 z dnia 25 czerwca 2014r., Nr LI/553/2014 z dnia 30 lipca 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 107.990.985,06 zł o kwotę 1.722.314,00 zł do kwoty 106.268.671,06 zł

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 94.858.435,06 zł o kwotę 417.485,00 zł do kwoty 95.275.920,06 zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe gminy z kwoty 13.132.550,00 zł o kwotę 2.139.799,00 zł do kwoty 10.992.751,00 zł

dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały

zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z kwoty 4.031.051,00 zł o kwotę 1.372.815,00 zł do kwoty 2.658.236,00 zł

3. w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 130.803.939,06 zł o kwotę 6.722.314,00 zł do kwoty 124.081.625,06 zł

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 76.688.632,06 zł o kwotę 9.581,00 zł do kwoty 76.698.213,06 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 54.115.307,00 zł o kwotę 6.731.895,00 zł do kwoty 47.383.412,00 zł

dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

4. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały

zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst z kwoty 6.228.006,00 zł o kwotę 2.348.500,00 zł do kwoty 3.879.506,00 zł

5. w § 3 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty 22.812.954,00 zł o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 17.812.954,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3

6. w § 4 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów z kwoty 28.712.954,00 zł o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 23.712.954,00 zł

7. w § 6 uchwały

zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z kwoty 24.739.556,00 zł o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 19.739.556,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

8. w § 7 uchwały

zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 104.463,00 zł o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 274.463,00 zł

9. w § 8 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

10. w § 9 uchwały

1) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.131.261,00 zł o kwotę 218.500,00 zł do kwoty 2.912.761,00 zł

zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 3.057.429,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 3.061.429,00 zł

zmienia się treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maciej Marciniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII / 563 / 2014
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII / 563 / 2014
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII / 563 / 2014
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII / 563 / 2014
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII / 563 / 2014
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII / 563 / 2014
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama