| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013 r.poz.594,Dz.U.z 2013 r.poz.645,Dz.U.z 2013 r.poz.1318,Dz.U.z 2014 r.poz.379,Dz.U.z 2014 r.poz.1072/oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2014 r.poz.849/

Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 r. w wysokości:

1. Dla pojazdów :

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 636,-zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.060,-zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.272,-zł.

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.486,-zł.

3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 926,-zł. z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

4) Od autobusów 1.856,-zł.

2. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.430,-zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.430,-zł.

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.430,-zł.

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie 1.878,-zł.

- o liczbie osi - trzy 1.878,-zł.

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

3) Od przyczep lub naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.488,-zł.

- o liczbie osi - dwie 1.488,-zł.

- o liczbie osi - trzy 1.488,-zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna 1.488,-zł.

- o liczbie osi - dwie 1.488,-zł.

- o liczbie osi - trzy 1.488,-zł.

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.878,-zł

- o liczbie osi - dwie 1.878,-zł.

- o liczbie osi -trzy 1.878,-zł.

3. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

- liczbie osi - cztery i więcej 2.430,-zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.430,-zł.

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.430,-zł.

- o liczbie osi - cztery i więcej 3.038,-zł.

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.348,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.348,-zł.

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.348,-zł.

- o liczbie osi - trzy 2.348,-zł.

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.430,-zł.

- o liczbie osi - trzy 3.038,-zł.

3) Od przyczep lub naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.486,-zł.

- o liczbie osi - dwie 1.486,-zł.

- o liczbie osi - trzy 1.486,-zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna 1.486,-zł.

- o liczbie osi - dwie 1.856,-zł.

- o liczbie osi - trzy 1.486,-zł.

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.878,-zł.

- o liczbie osi - dwie 2.348,-zł.

- o liczbie osi - trzy 1.878,-zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo


Jerzy Woś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »