| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 15 / 2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr V / 34 / 2015z dnia 18 marca 2015 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 154 500,00 zł do kwoty 23 721 740,00 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 500,00 zł do kwoty 22 188 933,00 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 1 532 807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 154 500,00 zł do kwoty 24 242 036,04 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58 000,00 zł do kwoty 21 417 168,04 zł,

b) zwiększa się wydatki o majątkowe o kwotę 212 500,00 zł do kwoty 2 824 868,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 uchwały budżetowej;

3) § 3 uchwały Rady Gminy otrzymuje nowe brzmienie: "§3. Deficyt budżetu w kwocie 520 296,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z rozdysponowaniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 uchwały budżetowej;

4) załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanego pisma od Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie Nr DP JW., PF 600516, D - 14405 udzielającego dotację celową na zorganizowanie projektu wymiany dzieci i młodzieży, podpisanej umowy Nr 86/2015 w dniu 02 kwietnia 2015 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zwiększono dochody zgodnie z dysponentami środków.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwotę zwiększonych dochodów przeznaczono na realizację wydatków;

w dziale transport i łączność rozdział drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ; " Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąb. Ludomska etap II" w dziele edukacyjna opieka wychowawcza rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększono plan wydatków na realizację w/w projektu wymiany dzieci i młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej wymiany.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z wnioskami poszczególnych Dyrektorów jednostek oświatowych. Zmiany dotyczą dostosowania wysokości planu do środków określonych w subwencji oświatowej na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych. W Przedszkolu w Ryczywole na wniosek dyrektora zmniejszono plan wydatków bieżących zakupu materiałów i wyposażenia a przeznaczono tą kwotę na zakupy majątkowe, z których dokona się zakupu 2 tablic interaktywnych z projektorami oraz zakup urządzeń placu zabaw.

Na podstawie podjętej uchwały zebrania wiejskiego wsi Gościejewko dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego gdzie zwiększono środki za zakupy sprzętu do rekreacji a zmniejszono plan wydatków na ogrodzenie świetlicy wiejskiej.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach załączniki nr 3,4,5, 6 i 8 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio według załączników nr 3,4,5,6, i 7do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »