| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póżn. zm.), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i walontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) - skonsultowano z organizacjami.

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 15 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży i 10 punktów sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXI/220/2001 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zasad ustalenia na terenie gminy Rudnik liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »