| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/201/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz. 1459, z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala :

§ 1. 1. Udzielić osobom fizycznym 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, będącym właścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym, w którym udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

2. Udzielić spółdzielniom mieszkaniowym 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z przenoszeniem na członków spółdzielni lub innych osób własności lokali w budynku wielomieszkaniowym.

3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się również lokale o charakterze innym niż mieszkalne, bonifikata, o której mowa w ust. 2 udzielana jest spółdzielni mieszkaniowej stosownie do udziału odpowiadającego stosunkowi powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynku.

4. Udzielić osobom fizycznym 70% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych kompleksami garażowymi, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 2. Udzielić osobom fizycznym 50% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, nie wymienionych w § 1.

§ 3. Udzielić osobom fizycznym 15% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałych nieruchomości nie wymienionych w § 1 i 2 .

§ 4. Udzielić osobom fizycznym 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wobec których toczą się niezakończone postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011 r., Nr 187, poz. 1110 ).

§ 5. 1. Bonifikaty, o której mowa w § 1-4 udziela się tym użytkownikom wieczystym, którzy zobowiążą się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Warunkiem udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty, o której mowa w § 1-4 niniejszej uchwały jest brak zaległości finansowych tytułem podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Świętochłowice związanych z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »