| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze

w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235).

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Zabrze dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Zabrze:

a) w kwocie 540 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką;

b) w kwocie 810 zł miesięcznie na każde dziecko niepełnosprawne objęte opieką.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Zabrze dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze:

a) w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką;

b) w kwocie 450 zł miesięcznie na każde dziecko niepełnosprawne objęte opieką.

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela się począwszy od 01 września 2012 r.

4. Dotacja będzie pomniejszana:

a) w przypadku żłobka o 10 zł za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku;

b) w przypadku klubu dziecięcego o 10 zł za każdy dzień nieobecności dziecka w klubie dziecięcym.

§ 2.

1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przedstawiony Prezydentowi Miasta Zabrze do dnia 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

a) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

b) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

c) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

d) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

e) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

f) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

3. Do dotacji udzielonej w 2012 r. termin składania wniosku, o którym mowa w ust.1 upływa z dniem 30.08.2012 r.

§ 3.

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się gdy podmiot, o którym mowa w § 2 zapewnia opiekę nad dzieckiem zamieszkałym na terenie Miasta Zabrze w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

3. Dotacji celowej udziela się gdy:

1) podmiot prowadzący żłobek pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) opłatę za pobyt dziecka w wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie,

2) podmiot prowadzący klub dziecięcy pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) opłatę za pobyt dziecka w wysokości nieprzekraczającej 600 zł miesięcznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »