reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 3/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Na podstawie art. 46 ust. 3   pkt 1, pkt 3   lit. b i   pkt 4   ustawy z   dnia 11 marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z   2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i   Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:  

§   1.   1.   W związku ze stwierdzeniem przypadku wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie pasieki zlokalizowanej w   Rudzie Śląskiej, ustala się obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zagrożonym”.  

2.   Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren ograniczony:  

1)   od południa - rzeką Kłodnicą – na terenie miasta Ruda Śląska,  

2)   od południowego-wschodu oraz wschodu – ul. 1   Maja - na terenie miasta Ruda Śląska,  

3)   od północy oraz północnego-wschodu – ul. Wolności - na terenie miasta Ruda Śląska oraz miasta Zabrze,  

4)   od północnego-zachodu – trasą linii kolejowych biegnących pomiędzy ul.   Wolności i   ul. Makoszowską - na terenie miasta Zabrze,  

5)   od zachodu - ul. Makoszowską - na terenie miasta Zabrze,  

6)   od południowego-zachodu – autostradą A4 na terenie miasta Zabrze oraz ul.   Chudowską biegnąca wzdłuż granicy miast Zabrze i   Ruda Śląska  

-   oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do rozporządzenia.  

§   2.   Na obszarze zagrożonym zakazuje się:  

1)   organizowania wystaw i   targów z   udziałem pszczół;  

2)   przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i   narzędzi używanych do pracy w   pasiece.  

§   3.   1.   Rozporządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin Ruda Śląska i   Zabrze.  

2.   Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wojewoda Śląski  


dr   Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Rozporządzenia Nr 3/12  
Wojewody Śląskiego  
z dnia 7   sierpnia 2012 r.  

mapa obszaru zagrożonego  

infoRgrafika

 


Uzasadnienie

do projektu rozporządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół, w   związku z   wystąpieniem w   dniu 03 lipca 2012 r. w   Rudzie Śląskiej w/w jednostki chorobowej.  

Zgnilec amerykański pszczół jest groźną, zaraźliwą chorobą czerwiu pszczelego, powodującą duże straty w   pasiekach. Ustawa z   dnia 11 marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008 r. Nr   213, poz. 1342 z   późniejszymi zmianami) wymienia ją jako chorobę podlegającą obowiązkowi zwalczania.  

Likwidacja tej choroby zależy od szybkiego podjęcia szeregu restrykcji związanych z   ograniczeniem przemieszczeń rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i   narzędzi używanych do pracy w   pasiece.  

Straty związane z   wystąpieniem choroby wynikają bezpośrednio z   nadmiernego osypywania rodzin pszczelich oraz konieczności przeprowadzania przesiedleń bądź likwidacji pasieki.  

Ustanowienie rozporządzeniem obszaru zagrożonego oraz określenie zasad zachowania hodowców na tym terenie jest zgodne z   przepisami cytowanej na wstępie ustawy i   przepisami szczególnymi oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt w   trakcie działań zmierzających do likwidacji choroby.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama