| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/475/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego "Mały Lasek" położonego w rejonie osiedla "Z-1" przy ul. Sikorskiego w Tychach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   i art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2011 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3   - 4   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   póżn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach, po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i   Ochrony Środowiska  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Znosi się formę ochrony przyrody - użytek ekologiczny pod nazwą: „Mały Lasek” położony w   obrębie osiedla „Z-1” w   Tychach, na działkach geodezyjnych o   numerach: 3335/22, 3339/22, 3340/22, ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 0150/XVIII/398/04 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 marca 2004 r. w   sprawie: uznania terenu pod nazwą „Mały Lasek” znajdującego się w   obrębie nowopowstałego osiedla „Z-1”, tuż za parkanem przy ul. Sikorskiego, zajętego przez przesuszone częściowo torfowisko, usytuowane w   nieckowatym zagłębieniu za użytek ekologiczny.  

§   2  

Użytek ekologiczny określony w   pkt. 1   stanowi własność prywatną.  

§   3  

Zniesienie formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” następuje z   uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono tę formę ochrony przyrody.  

§   4  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   5  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »