reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 458/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 Nr 197, poz.1172 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji –  

Rada Miejska w   Sosnowcu  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w   zamieszkałych nieruchomościach na terenie miasta Sosnowca, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Sosnowcu.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu:  

1)   na miejskiej stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl,  

2)   na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu rozmieszczonych na terenie miasta.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama