Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Mikołowskiego,

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/239/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA ROK 2014

Lp.

Nazwa apteki

Adres

Godziny pracy

Pn.-pt.

Sob.

Niedz.

Święta

MIKOŁÓW

1.

Apteka „Medialis” Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3


C a ł o d o b o w o

2.

„Nowa Apteka”

ul. Żwirki i Wigury 37

800-1900

800-1300

-

-

3.

Apteka „Piastowska”

ul. K. Prusa 14

700-2000

800-1300

-

-

4.

„Apteka Św. Wojciecha”

ul. Okrzei 28


C a ł o d o b o w o

5.

Apteka „STARA” -Piechula s.j.

Rynek 5

700-1900

800-1300

-

-

6.

„Apteka w Bujakowie”

ul. Ks. F. Górka 29

800-1800

800-1100

-

-

7.

Apteka „Magiczna”

ul. Pszczyńska 14


C a ł o d o b o w o

8.

Apteka „Przy Starym Kościele”

ul. Okrzei 17

800-1900

800-1300

-

-

9.

Apteka „SALIX”

ul. Przelotowa 70a

800-1800

-

-

-

10.

Apteka „VEGA 2”

ul. K. Prusa 13

800-2000

800-1400

ŁAZISKA GÓRNE

11.

Apteka „NOVUM” Gotkowska, Gotkowski Sp. Jawna

ul. Dworcowa 10

800-1800

900-1300

-


-

12.

Apteka „ARNIKA”

Os. Centrum 7

800-1800

800-1300

-

-

13.

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Wiejska 1

800-2000

800-1600

-

-

14.

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Chopina 17

800-1800

-

-

-

15.

Apteka „Moja Apteka”

ul. Staszica 2

800-2000

800-1500

-

-

ORZESZE

16.

Apteka Prywatna „Pod Wieżą”

ul. Św. Wawrzyńca 3

800-1800

800-1300

-


-

17.

Apteka „Twoje zdrowie”

ul. Gliwicka 8

830-1730
czwartki od 800

830-1300

-


-

18.

Apteka „Libra”

ul. Katowicka 11a

800-1800


800-1300

19.

„Apteka Główna”

ul. Mikołowska 245

800-1900


800-1300

ORNONTOWICE

20.

Apteka „NOVA”

ul. Klasztorna 3

800-1800

900-1200

-

-

WYRY

21.

Apteka „Gostyń”

Gostyń,
ul. Pszczyńska 368


900-1700


900-1300


-

-

22.

Apteka im. Łukasiewicza S.J.

ul. Tysiąclecia 3

800-1700

800-1300

-

-


Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na dany rok kalendarzowy.

Przedstawiony projekt podlegał konsultacji społecznej, która miała charakter otwarty i była przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl. w terminie od 26.XI.2013 r., do 10.XII.2013r. W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia lub wniosek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe