| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/414/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) –Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXXVIII/398/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014, w ten sposób, że:

1. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 9.225,00 zł
słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 w pkt 2 wpisać kwotę 27.760.382,64 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 134.861.664,78 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 162.622.047,42 zł
Deficyt 27.760.382,64 zł
- pokrywany z: kredytów w wysokości 27.743.163,64 zł i pożyczek w wysokości 17.219,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/414/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/414/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/414/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/414/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »