Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/373/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siewierz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr XXV/206/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siewierz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w związku z utworzeniem nowych ulic o nazwie Nad Zalewem i Przyjaźni, w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy okręgu wyborczego Nr 5 i Nr 8, poprzez dodanie w załączniku Nr 1 do uchwały:

1) w okręgu wyborczym Nr 5 po słowach Marszałka Piłsudskiego ulicy Nad Zalewem,

2) w okręgu wyborczym Nr 8 po słowie Podleśna ulicy Przyjaźni.

§ 2. Podział Gminy Siewierz na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany o których mowa w § 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/373/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 27 marca 2014 r.

NR OKRĘGU
WYBORCZEGO

GRANICE OKRĘGU

LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH
W OKRĘGU

1

SIEWIERZ  ulice: Boczna, Długa, Górna, Graniczna, Jeziorna, Kamienna, Młyńska, Rzeczna, Słoneczna, Wczasowa, Wiklinowa, Willowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wygodna, Zagłębiowska.

SOŁECTWO GOŁUCHOWICE:
Gołuchowice

1

2

SIEWIERZ  ulice: Altanka, Cmentarna, Czarnieckiego, Długosza, Górki, Kopernika, Kościuszki, Krakowska, Kręta, Krótka, Ludowa, Łysa Góra, Nawrota, Oleśnickiego, Plac Ogrójecki, Plac Strażacki, Rynek, Stawowa, Stoczkowa, Strumień, Ściegna, Wolności, Zielona.

1

3

SIEWIERZ  ulice: Cicha, Generała Sikorskiego, Krasickiego, Księdza Gietyngiera, Letniskowa, Łąkowa, Miodowa, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Spokojna, Stolarska, Targowa.

1

4

SIEWIERZ  ulice: Akacjowa, Bednarska, Bema, Brzozowa, Grabowa, Grzybowa, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Legionistów, Lipowa, Modrzewiowa, Olchowa, Rymarska, Sawickiej, Wierzbowa, Wrzosowa, Zbożowa, Ziołowa.

1

5

SIEWIERZ  ulice: Będzińska, Bohaterów, Bytomska, Chabrowa, Marszałka Piłsudskiego, Nad Zalewem, Piaskowa, Relaksowa, Rybacka, Sadowa, Sosnowa, Sucha, Warszawska, Wesoła, Wspólna, Zacisze.

1

6

SIEWIERZ  ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Częstochowska, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Plac Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Tartaczna, Towarowa, Władysława Łokietka, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

1

7

SIEWIERZ  ulice: Bacholińska, Kielecka, Klubowa, Kolejowa, Krzywa, Leśna, Mostowa, Nowa, Przemysłowa, Sportowa, Strażacka, Trojedzianka, Wąska, Wodna, Zdrojowa, Źródlana.

1

8

SOŁECTWO ŻELISŁAWICE:
Żelisławice ulice: Goplana, Niwecka, Ostoi, Piastów, Podleśna, Przyjaźni, Przyszłości, Rolnicza, Zarzecze.
Dzierżawa
Słowik

1

9

SOŁECTWO ŻELISŁAWICE:
Czekanka
Żelisławice ulice: Górny Las, Siewierska.

SOŁECTWO LEŚNIAKI:
Leśniaki

1


10

SOŁECTWO BRUDZOWICE:
Brudzowice ulice: Cisowa, Gajowa, Główna, Jagodowa, Katowicka, Krzanów, Leśniczówka, Osiedlowa, Przykościelna, Surmy, Szkolna.

1

11

SOŁECTWO DZIEWKI:
Dziewki

SOŁECTWO NOWA WIOSKA:
Nowa Wioska

1

12

SOŁECTWO PODWARPIE:
Hektary
Marcinków
Podwarpie
Wojkowice Kościelne ulica: Przeczycka.
Zawarpie

SOŁECTWO TULISZÓW:
Tuliszów ulice: Bratków, Fiołków, Gwiezdna, Jarzębinowa, Jasna, Kalinowa, Magnoliowa, Osiedle Słoneczne, Paryska, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Radosna, Spacerowa, Storczyków, Szeroka, Świerkowa, Tulipanów, Urocza, Wakacyjna, Widokowa.

1

13

SOŁECTWO WOJKOWICE KOŚCIELNE:
Wojkowice Kościelne ulice: Drogowców, Piastowska, Podskale, Wschodnia, Zachodnia, Zawodzie.

1

14

SOŁECTWO WOJKOWICE KOŚCIELNE:
Wojkowice Kościelne ulice: Dąbrowska, Karsów, Kościelna, Pierkowskie, Różana.

1

15

SOŁECTWO WARĘŻYN:
Kuźnica Piaskowa
Kuźnica Podleśna
Kuźnica Warężyńska
Podwarężyn
Przedwarężyn
Warężyn

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe