Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-54(5)/2015/13864/VI/PS/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Skoczowską Energetykę Cieplną Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Skoczowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe