Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2 Starosty Mikołowskiego

z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu ul. Traugutta 45 w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 z póz. zm.).

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu ul. Traugutta 45 w 2016 roku na kwotę 4 368,72 zł.

Starosta Mikołowski


Henryk Jaroszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe