Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-24(7)/2016/13864/VII/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Skoczowską Energetykę Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe