Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 19 września 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe