Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/312/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe