Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L-285-2017 Rady Gminy Nędza

z dnia 15 maja 2017r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe