Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/320/2009 z dnia 6 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe