Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 22 czerwca 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe