Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/290/17 Rady Gminy Lipowa

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe