Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Godów

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe