Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Strumienia; Wójta Gminy Chybie

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie zorganizowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe