Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/775/17 Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/281/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe