Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI.247.2018 Rady Gminy Kornowac

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach "Programu wyrównywania szans edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci 6-letnich, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kornowac"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe