Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 843/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 232/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegów istniejących dróg gminnych, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca - miasta na prawach powiatu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe