Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/376 /2018 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania podziału miasta Żywca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe