Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 33/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2006 r. nr XXXVIII/360/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe