Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII.401.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Strumień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe