Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/858/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe